Yeni T.C. Anayasası ne zaman çıkacak?

Güncel

09 Mayıs ’13

Kategori
Güncel
Yeni T.C. Anayasası ne zaman çıkacak?

Her sabah olduğu gibi, bu gün de TV haber bültenlerini izledim.

Yeni anayasamız bir türlü yazılamadı ve üzerinde mutabakat sağlanamadı. Komisyon,TBMM başkanı Cemil Çiçek başkanlığında toplanmış. Anayasa Uzlaşma Komisyonu çalışmalarını haziran sonuna kadar devam etme kararı almış.

Başka bir haber, dört partinin grup başkanlarının teklifiyle, milletvekillerinin Trafikte geçiş üstünlüğü sağlanması ve milletvekili aracına trafik cezası kesilmemesi hakkında kanun. Bu kanun tam mutabakatla meclisten geçiyor. 550 milletvekilin menfaatine uygun.

Ya 75 milyon vatandaşımızı ilgilendiren Anayasa ne olacak. Bu T.C. Anayasası ne zaman mutabakat sağlanıp da kanunlaşacak. Sayın milletvekillerimiz kendileri için mutabakat sağlıyorsa, vatan, millet için de mutabakat sağlamak zorunda.

Anayasa, bir devletin nasıl yönetileceğini belirleyen, kişi hak ve özgürlüklerini düzenleyen yasalar bütününe denir. Anayasal bir yönetim yasama, yürütme ve yargı organlarından oluşur. Türkiye ve öteki ülkelerin çoğunun bir anayasası vardır.  Ülkemizde ilk anayasa 1876’da Osmanlı döneminde yürürlüğe girdi. Bu anayasaya Teşkilat-ı Esasiye Kanunu denmişti. Kurtuluş Savaşı sırsında Ocak 1921’de egemenliğin milletin olduğunu belirten yeni bir anayasa kabul edildi. Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra, Nisan 1924’te daha kapsamlı bir anayasa yürürlüğe kondu. Bunu 1961 ve 1982 anayasaları izledi. Birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de yürütme, yasma ve yargı organlarının güçleri ve ilişkileri anayasada belirlenmiştir.

Hal böyle olunca meclisteki partiler kendi menfaatlerini ilgilendiren kanunda uzlaşabiliyorlarsa, niye 75 milyon vatandaşımızı ilgilendiren bir kanun yazılımında uzlaşamıyorlar. 2 x 2 = 4 ediyor ise bir tek doğru vardır. Anayasa da Kanunların dayanağı olduğundan bir parti, bir kesimin kanunu olamaz.

Ben kendi adıma, 3/2 çoğunluğun çıkardı bir kanunu değil, 550 milletvekilin kabul oyu ile çıkartılması gerektiğini inanıyorum. Çünkü Anayasa’mız bir partinin, bir etnik grubun, belli bir kesimin değil, 75 milyonun Sosyal hak ve özgürlüklerini belirleyen bir kanun olması taraftarıyım.

Bu topraklarda yaşayan herkes T.C. vatandaşıdır. İnsanca yaşama hakkına sahiptir.

Saygılar,  sevgiler.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir